www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

OYUN AGACI TASARIMI

Last update: 2/27/2012 2:47:00 AM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 18.11.2010 tarihinde censez41 adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: Soru tavla oyunu icin özyineli(recursive) bir yapıdaki oyun agacı tasarımının nasıl gercekleştirilmesi gerektigidir.

Verilen Cevap:

Oyununuzda puanlamadan bahsetmiştiniz ve bu puanlamanın benzersiz olması mantıklıdır.O halde agacımızı ikili arama ağacı(binary search tree) formatında uygulamaya calısırsak,hamle taraması acısından zaman kazanmıs olup hem de agac dugumleri(nodes) icin bir 'kimlik' bilgisi vermiş olacagız.

Bilindigi uzere ikili arama agacının algoritma karmasıklıgı log(n) dir.Dolayısıyla arama işlemlerinde cok fazla tercih edilen algoritmalardan bir tanesidir.Biz de oyunumuzda bu agac yapısını referans alabiliriz.Agacımızda,hamlelerimizi kontrol edecek bir birincil anahtar degerimiz(primary key) olmalıdır.Çünkü bilgisayar her hamlesini bu anahtar degere gore ayırt etmelidir.Kullanacagımız bu anahtar degeri ile secilen hamle,tasarlanan oyun icerisinde,her zaman en iyi veya en azından en iyiye yakınsayan bir hamle adımı olarak kullanılmalıdır.

Ornegin "tavlada en iyi hamle kapı yapmaktır" veya "satrançta en iyi hamle şahı mat etmektir" gibi anlayışları agacın her dugumune monte ederek,bu ifadeleri temsil eden birincil anahtar degerlerimizi atayabiliriz.Buradaki en iyi hamle kok(root)'teki deger olacaktır.Cunku agac ilk olarak bu kokteki degeri test edecektir(agac olusturmanın mantıgı da budur).Ardından hamlelerin onem arzeden sırasına gore uygun 'temsili' degerler verilerek agaca yerlestirme işlemi gercekleşecektir.Az once bahsedildigi gibi tarama işleminde de diger hamleleri test etmek uzere,agacın diger kolları taranarak devam edebilir.Agac ikili arama agacı olacaksa,birincil degerlerimizi ornek olarak vermeye calısalım ve agacımızın kaba kodunu(pseudo code) ortaya cıkaralım.

1.Hamle sıraları belirlenir.(orn: en iyi hamle kapı yapmak dugum numarası 10) gibi
2.Agac icin ekleme işlemi(Hamle kodları veya numaraları agac'a yerlestirilir)
3.Agacın hamle taraması gercekleştirmesi.(oyun start verildiginde agac hamleleri gerceklestirir)
Agac ekleme işlemi,
dugum *insert(dugum *tree,int hamleKodu) {
if ( dugum NULL ise)  
// agaca gerekli degerleri ekle
else if(dugumun birincil anahtar degeri > mevcut deger(hamle kodu) )
dugum->sol=insert(dugum->sol,hamleKodu);
else // aksi takdirde
dugum->sag=insert(dugum->sag,hamleKodu);
}
Agactaki hamleyi aramak cok farklı sekillerde gercekleştirebilir.Bundan sonrası programcının tasarım gucune kalmıştır.
Umarım bu yazı sorununuza yardımcı olmuştur

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.