www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

PACKET SWITCHING NETWORKS

Last update: 10/17/2012 11:40:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Katmanlı bir ağ modelinde,her katman bir üst katmana serviste bulunur.Bu servis türünden bir tanesi bağlantı olmaksızın(connectionless) yapılan paket anahtarlama(packet switching) modelidir.Bu modele göre verici alıcı ile doğrudan bir bağlantı kurmadan ilgili paketini ağa aktarır.Aktarılan paket router'ler tarafından alınarak bir süre elde tutulur.Akabinde uygun bir node bulunarak paket iletilir.Burada bir gecikme olacaktır.Router'ler Store and Forward yöntemini kullanarak paketleri ilgili noktalara iletirler.

Gönderici(transmitter) ve alıcı(receiver) arasında router mekanizması ile verilerin iletilmesi olayına paket anahtarlama(packet switching),bu modeli kullanan ağlara ise paket anahtarlamalı ağlar(packet switched networks) denir.Bu ağlara örnek olarak elektronik posta sistemleri örnek verilebilir.


İletişim(Communication)

  • Gönderici ilgili paketleri ağa aktarır.
  • Paketler uygun router'ler tarafından alınır ve bellekte saklanır.
  • Router'ler routing tablosuna göre paketleri ilgili bir node'ye aktarır.
  • Paketler gönderiliş sırasından bağımsız olarak alıcıya ulaşır.
  • Maliyet paket sayısına göre belirlenir.
Paket anahtarlamalı ağlarda router'ler tarafından kaynaklanan bir gecikme olduğu için,veri iletim gecikmesi yayılma gecikmesi(propagation delay) ile eş değildir.Yayılım gecikmesine ek olarak ağda router tarafından yaşanan bu gecikmelerde dahildir.Her paket için ağın bantgenişliği sabit değildir ve ağa aktarılan paketler birbirinden bağımsız olarak farklı sıralarda alıcıya ulaşabilir.Bu yüzden network sıkışıklığı(network congestion) sürekli meydana gelebilir.Ancak veri iletimi olmadığı zamanlarda bantgenişliğinin boşa kullanılmaması gibi bir problem meydana gelmez.

Maliyet paket sayısına bağlı olarak hesaplandığı için kullanıcılar yaptığı transfer sayıları kadar ücret öderler.Bir devre anahtarlamalı ağ için verimli olan kısa süreli paketler göndermektir.Yani veri büyüklüğü çok büyük olmayan paketlerin iletimi hem maliyet,hem ağ sıkışması açısından daha idealdir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.