www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

POINTER OPERATORLERI

Last update: 2/25/2012 2:09:00 AM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 23.12.2010 tarihinde glck adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: teşekkürler.ben bunu pointerlar iel yapmaya çalışıyorum fakat intermette aşagıdaki tarzda kod satırları görüyorum.acaba bunların anlamı ne.

      queneptr temp; 
      temp = (*ePtr); 
      (*ePtr) =temp->sonrakiPtr; 
      *px = gecici->sayi; 

-> genelde araştırmalarımda -> ifadesini görüyorum bu ne anlama geliyor.->nu kullanmadan pointer ile yapamazmıyım.
teşekkürler

Verilen Cevap:

-> (point) operatoru pointer'lerin işaret ettiği degerlere uygulanan bir işaretçi operatorudur.Tahminimce yazmıs oldugunuz kod satırında bir swap operasyonu yapılmakta,kesin birşey soylemem icin koda bakmam gerekir.Ayrıca queneptr adında bir yapı olusturdugu da acıktır.Ornegin queue algoritmasını baglı liste modelini uzerine inşa ederek bir queneptr yapısı icerisine alalım,

struct queneptr {

int data;
queneptr *sira;
}yapi;
Burada kuyrugun alacagı veri temsil degiskeni olarak data,kuyrugun birbirine baglı olmasını saglayan da yine aynı yapı turunden olan *sira uyesi bulunmaktadır.Kuyruga eklenecek deque fonksiyonunu ise su sekilde tasarlayabiliriz.
yapi*deque(yapi *sira,int *r) {

1   if(sira==NULL)
2   return NULL;

3   *r=kuyruk->data;
4   yapi*temp=sira->next;
5   free(sira);
6   return temp;
7   }
Tasarlanan bu fonksiyon yapi * turunden bir işeratci dondururken 2 adet parametre almaktadır.Bu parametlerden biri fonksiyon icerisinde kullanılacak olan kuyrugun kendisi olup,digeri ise pop edilecek degeri tutan ve yine bir pointer olan integer *r degiskenidir.Kodun ilk satırında sira işaretcisinin boş olup olmadıgı kontrol edilmektedir.Eger boş ise istemciye NULL dondurerek kuyrukta eleman kalmadıgını belirtecektir.(Pointer ler boş oldugunda NULL degerine sahip veri yapılarıdır).
İşletim kuyrugun boş olmadıgını anlar ise 3.satırında işlemeye devam edecektir.Burada kuyruktaki ilk eleman *r degiskenine atanarak istemciye gonderilmek uzere *r icerisinde kaydedilecektir.

Kodun 4.satırında ise mevcut kuyruk bir sonraki elemana gecmek icin next gostericisine işaret eder.Bu -> (point) operatoru ile saglanmaktadır.Bu durumda yeni kuyruk olarak adil edilen temp yapi degiskeni artık sira kuyrugunun bir sonraki elemanını gosterecektir.(Amac kuyrugun bastaki elemanını pop etmektir-FIFO)

5.satırda ilk elemanını temp adlı yeni kuyruga veren sira degiskeni,free() fonksiyonu ile hafızadan kaldırılarak gorevine son verilmiş olacaktır.Kodun 6.satırı ile beraber temp adlı kuyruk degiskeni return edilerek istemciye gonderilecektir.

Ornegin 1 2 3 4 5 degerlerine sahip kuyrukta,yukarıdaki deque() fonksiyonu işletildiginde oluşan yeni kuyruktaki elemanlar 2 3 4 5 olarak kalacaktır.

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.