www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

PRIMITIF TIPLER

Last update: 4/8/2014 11:01:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Doğada insanlar tarafından tanımlanan, depolanan ve kullanılan veriler hep aynı formattadır. Bilgisayar ve Yazılım Sistemleri gelişe dursun, sahip olan verinin formatı hep aynı olmuştur. Bu pek tabi ki programlama dilleri içinde de yer alan bir konudur.

Bahsedildiği gibi her programlama dilinde ihtiyaç duyulan bir takım veri türleri bulunmaktadır.Bu veri türleri tam sayılar,ondalıklı sayılar,karakter katarları ve karakter kodlarıdır.Bu türleri üç grup altında toplarsak,

 • Sayısal Tipler
 • Sözel Tipler
 • Mantıksal Tipler
bir çıkarım yapabiliriz.Özellikle OOP(Object Oriented Programming) felsefesi ile oluşturulmuş dillerde bu veri tipleri daha farklı anlamlar taşır.Çünkü sakladıkları verilerin türleri kesin olarak belirlenmiş ve sabittir.Oysa bir nesne belleğin sınırladığı alana kadar veri taşıyabilir.Pascal,Fortran,C gibi yapısal programlama dillerinde nesne kavramı olmadığından,bu tipler bu dillerin esas veri saklama araçlarıdır.Bunları farklı dillere göre genel olarak bir grup altında toplarsak,
 • bool,boolean,mantıksal true ve false değerleri için kullanılır.Genelde bit olarak düşünülür.
 • short,kısa tam sayılar için kullanılır.Genelde 2 byte'dir.
 • int,tam sayılar için kullanılır.Genelde 4 byte'dir.
 • long,uzun tam sayılar için kullanılır.Genelde 8 byte'dir.
 • float,tek hassasiyetli ondalık sayılar için kullanılır.Genelde 4 byte'dir.
 • double,çift hassasiyetli ondalık sayılar için kullanılır.Genelde 8 byte'dir.
 • char,karakter kodları için kullanılır.Genelde 1 byte'dir.
 • string,char [],karakter katarları için kullanılır.Genelde her karakteri 1 ya da 2 byte'dir(ASCII veya Unicode olmak üzere).
aşağı yukarı bir tanımlama yapılabilir.Buradaki tüm veri tipleri her programlama dilinde birer primitif,yani içerdiği değerden başka bir değer içermeyen saf verilerdir.Ancak nesne yönelimli dillerde nesne kavramı olduğu için bu veri tiplerinin primitif sözünü alması esasen bu felsefeyle zikredilmeye başlamıştır.Her programlama dilinde olduğu gibi,değişken(variable) kavramı da bu tiplerin programcı tarafından isimlendirilmesiyle oluşmuştur.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.