www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

RECURSIVE YAPILARDA BUYUK SINIR DEGERLERI

Last update: 2/17/2012 7:50:00 PM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 12.03.2011 tarihinde Burak Gündüz adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru:Fibonacci (kendisinden önce gelen iki sayının toplamı) sayılarını hesaplayan bir program yazdım.Fakat büyük sayının girilmesinde sonuç göstermiyor.(50 ve üzeri gibi - bazen 50'yi gösteriyor ama ekrana basması uzun sürüyor) Bunun nedeni karakter sayısının veri tipine(int) yetersiz kalmasından dolayı olduğundan değil mi?
Daha büyük sayıların gösterilmesi için nasıl bir tanımlama yapmalıyım?

Verilen Cevap:

Bilgisayarların en önemli özelliklerinden bir tanesi yogun işlem yapma kapasitesinin olmasıdır.Bizler programlarımızda 'hız' kavramından en iyi şekilde yararlanmaya calısırız.Ancak bilgisayarlar da belirli kısıtlar altında çalışmaktadır.Programınız fibonacci sayılarının belirtilen deger dogrultusunda toplamını,recursive bir yaklasımla hesaplamaktadır.50 ve üzeri sayısal degerlerinde programın cok uzun surmesi doğaldır.Çünkü,her return noktasında kendi kendini çağıran fonksiyon,sistem yığınını(stack) kullanarak bellekte yerleştirdiği her adresi yeniden çağırır.Dolayısıyla bu işlem nekadar cok olursa,program hızı o derece düşecektir.Çünkü her return(donus) noktasında,daha onceden bellekte yerleştirdiği adresleri yeniden çağırarak hesaplamaya erişmek bir makina için aslında cok kolay degildir.Bu duruma,0'dan 100000000... e kadar donen bir dongu kurdugunuzda da rastlayabilirsiniz.

Donanım haricinde aslında bunun optimal bir çözümü de yoktur.
Örneğin pi sayısını göz önüne alacak olursak,günümüzde bu sayının hala n.basamakları araştırılmaktadır ki,bu işlemi bilgisayarlar yapabilseydi matematikçiler aç kalabilirdi.

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.