www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SAYI BULMACA ALGORITMASI

Last update: 2/29/2012 11:26:00 AM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 11.12.2010 tarihinde glck adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: mrb,c de oyun programı yapıyorumda yalnız koşul şu mesela 3 basamaklı sayıdan tahmin ettiğim sayı ile gerçek sayının sayı değeri ve basamak yeri doğruysa+1 yazacağım(bu 1 sayı için birden fazla sayı bu şekilde ise +2 +3 de olabilir)eğer ki sayı doğru fakat basamk yeri yalnışsa -1 yazacağız(yine bu tahmini sayıya göre -2 ve -3 olabilir)aynı anda hem sayı ve basamak yeri dogru olduğunda + değerler sayı doğru olup basamak yerler yalnış olduğunda - değerler de aynı sayıda olabilir vr en sonunda bunların benim sayıyı kaç adımda bulduğunu yazacak bunları kodda nasıl yapabilirim.
Teşekkürler

Verilen Cevap:

Ilk olarak girilen ve tutulan sayı basamaklarına ayrılmalıdır.3 basamaklı bir sayının yuzler basamagını elde etmek icin,ilgili sayı 100'e bolunecektir.Sonrasında sayının onlar basamagı,ilgili sayının modul 100 işlemi alınarak ortaya cıkan degerin 10'a bolunmesiyle elde edilir.Son olarak sayının birler basamagı modul 10 işlemine tabi olacaktır.

O halde Bilgisayarın random() fonksiyonu ile urettigi sayıyı yukarıdaki gibi analiz edecek olursak koda su sekil dokebiliriz.
int bilgisayar[3];
bilgisayar[0]=sayi/100;
bilgisayar[1]=(sayi%100)/10;
bilgisayar[2]=sayi%10;
Aynı tanımlamalar birazdan anlatılacagı uzere kullanıcının girdigi sayılar icinde yapılacaktır.

Simdi ki yapılacak işlem ise bir true dongusunde kullanıcıdan sayılar alarak ilgili sayıya nekadar yaklastıgımızı hesaplamaktır.Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta,kullanıcının aynı rakamlı degerler girmesi halinde uyarılarak,rakamları farklı sayılar girmesini saglamaktır.Bu durum bilgisayarın uretecegi sayılar icinde gecerli olacaktır.Rakamların dogru(+) veya yanlış(-) yerde olmasını tutacak iki adet degiskene(variable) ihtiyac duyulur.Bu degiskenler basamak kontrollerine gore artış gostererek,dogru veya yanlıs rakam degerlerini temsil edecektir.Bunlar asagıdaki gibi tanımlanabilir.
int dogruNokta=0;
int yanlisNokta=0;
Oyun icerisinde surekli olarak işleyen true dongusu icerisinde,bu noktaların kontrolleri ise asagidaki gibi yapılabilir.
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++) 
{
if(i==j && kullanici[j]==bilgisayar)
dogruNokta++;
else if(kullanici[j]=bilgisayar)
yanlisNokta++;
}
Bu işlemden sonra yapılması gereken,girilen her sayı sonucunda durumun ekrana bastırmak olacaktır. printf("(+)%d (-)%d",dogruNokta,yanlisNokta);

Pek tabi ki oyun icerisindeki her hamleyi temsil edecek bir degisken de,her hatalı cevapta 1 artarak hamleleri hesap edecektir.Aksi takdirde sayıyı dogru tahmin eden kullanıcıya ekranda tebrikler mesajı ile beraberinde break komutu kullanılarak donguden cıkmıs olunacaktır.

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.