www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SERI ILETISIM

Last update: 12/23/2012 11:00:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Seri iletişim ise,yalnızca tek kanaldan karakterlerin sıra ile iletildiği iletişim türüdür.Seri iletişim daha yavaştır ancak daha ekonomiktir.Bilgisayar ağlarında kullanılan iletişim türü olan seri iletişim,uzak mesafelerdeki sistemlerin arasında verilerin aktarıldığı bir türdür.

Seri iletişimde senkronizasyon asenkron ve senkron iletişim ile sağlanır.

Asenkron iletişim

Asenkron iletişimde taraflar ayrı saat işaretleri kullanarak,gönderici tarafından gönderilen start ve stop bitleri sayesinde saat işaretlerini senkronlamaya çalışırlar.Asenkron iletişimde temel mantık alıcı ve vericinin saat işaretlerini ayrı olarak tutmasıdır.

Bu iletişim türünde her karakter için start ve stop bitleri eklenir.Bu açıdan senkron iletişime göre daha verimsiz bir yöntem olarak görünmektedir.Ancak sürekli iletişim yapılmayan ortamlarda tercih edilmesi verimliliği arttırır.

Senkron iletişim

Senkron iletişim tarafların ortak bir saat frekansı altında veri alış verişi yaptıkları bir iletişim türüdür.Senkron iletişim SYNC karakteri ve 01111110 flag bitleri ile yapılabilir.Senkron iletişimde kendi içerisinde 3 çeşittir.

Flag bitleri ile

01111110 preamble ve postamble bitleri ile senkronizasyon sağlanır.Ard arda gönderilen karakter için preamble bitleri yeterli olmaktadır.

01111110Data01111110

SYNC karakteri ile

Senkronizasyonun bir senkronizasyon karakteri sağlandığı iletişim yöntemidir.Bu yöntemde alıcı makine karakterlerin başlangıcını ve bitişini sezerek senkronizasyonu algılamış olur.

SYNCDataSYNC

Taraflar arasında senkronizasyon için saat işaretleri 3 farklı şekilde kullanılır.
  • Merkezi saat senkronizasyonu,alıcı ve verici arasındaki senkronizasyonun merkezdeki bir saatten yönetilmesi.
  • Tek kanallı,veri + saatin tek kanaldan gönderilmesi
  • Çok kanallı,veri ve saatin ayrı ayrı kanaldan gönderilmesi
Merkezi saat senkronizasyonu maliyetli bir iletişim türüdür ve genelde geniş çaplı verilerin gönderilip alındığı networklarda kullanılmaktadır.Tek kanallı yöntem en çok kullanılan iletişim türü olup,veri ve saatin birlikte tek kanaldan empoze edilerek gönderildiği iletişim türüdür.Çok kanallı yöntemde ise,veri ve saat bilgisi ayrı kanallardan alıcıya gönderilir.Ancak bu durumun kullanılması için kanal kapasitesinin iletim hızına eşit veya büyük olduğu durumlarda tercih edilmesi verimliliği arttıracaktır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.