www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SQL SERVER ALLOCATION MAP

Last update: 10/8/2012 10:44:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server verileri Disk ve Ram arasında getirip götürürken bir takım optimizasyonlar ve yöntemler kullanmaktadır.Bu işlemleri yaparken temel hedef,verileri en hızlı şekilde taşıyarak kullanıcıya aktarmak ve kullanıcıdan aldığı verileri sisteme dahil etmektir.Bunun için Sql Server Disk Yönetim Mimarisi(Sql Server Disk Management Architecture) 3 temel allocation map modeli uygular.
  • Global Allocation Map(GAM) Page
  • Shared Global Allocation Map(SGAM) Page
  • Page Free Space(PFS) Page
Bir veritabanı içerisinde oluşturulan her nesne veya veri,derhal Sql Server tarafından bir page içerisine aktarılır.Yani kaydedilir.Hatırlanacağı üzere veritabanı nesneleri oluşturulduğu anda mixed extent'lere aktarılmaktaydı.Ancak nesne(örneğin bir tablo) gittikçe belirli bir büyüklüğü aştığı anda uniform extent'e alınır ve varlığını o extent içinde sürdürür.İşte Sql Server her yeni nesne ile yukarıdaki işlemler için allocation map isminde bir takım mekanizmalar yürütür.

Global Allocation Map(GAM) page'i,her extent için 1 bit içerir.Bu bit değerleri extent'in boş olup olmadığını kontrol eder.Şayet ilgili bit 1 ise,extent boştur.Bit 0 ise ilgili extent daha önceden tahsis edilmiştir.Her GAM 64,000 extent içermektedir.Bu miktar ise yaklaşık 4 GB'dır.

Shared Global Allocation Map(SGAM) page'i her extent için 1 bit içerir.Bu bit değeri ise extent'in mixed veya uniform olup olmadığını gösterir.Bit değeri 1 ise,extent mixed olarak kullanılmaktadır.Aksi halde,ilgili extent uniform olarak kullanılmaktadır ve bütün page'leri doludur.Her SGAM 64,000 extent içerir ve bu miktar yaklaşık olarak 4 GB'dır.

Page Free Space(PFS) page'i her page için 1 bit içerir.Sql Server'in yaklaşık olarak tuttuğu 8000 ardışık page'nin boş olup olmadığını kontrol ettiği bir yaklaşımdır.Herhangi bir page boş ise,bit değeri 1 iken dolu durumda 0'dır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.