www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SQL SERVER CREATE TABLE

Last update: 12/2/2012 4:21:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql asıl verilerin kaydedildiği tabloları oluşturmak için basit söz dizimi içermektedir.Sql Server veritabanı içerisinde 2 farklı şekilde tablo yaratılır.Birinci yöntem Sql DDL dili kullanmaktan geçerken,ikinci yöntem ise Microsoft'un bu iş için geliştirdiği arayüz olan MS Studio'dur.Bu yazıda her iki yöntem de anlatılacaktır.

Sql ile

Sql Server'de bir tablo oluşturmanın genel formu aşağıdaki gibidir.

CREATE TABLE table_name (
column_name data_type [NOT NULL],
column_name data_type ,
column_name data_type ,
)
ON file_group_name

Yukarıdaki ifade,bir veritabanı içerisinde basitçe tablo oluşturmaktadır.Yukarıdaki dizilim zorunlu olmamakla birlikte,genel olarak tanımlama stili olarak kullanılmaktadır.Dizilimin sonundaki ON file_group_name ifadesi ise,tablonun belirtilen dosya grubu,dizin,sürücü içerisine depolanmasını söylemektedir.Şayet bu belirtilmez ise,tablo,Sql Server'in varsayılan dosya yolu içerisine kaydedilir.

Yukarıdaki bu yapının örnek bir Sql dizilimi ile kullanılması ise aşağıda gösterilmiştir.

CREATE TABLE ogrenci (
id int NOT NULL,
numara char (20) NOT NULL,
ad nvarchar (50),
soyad nvarchar (50)
)

Yukarıdaki örnekte 3 sütuna sahip ogrenci adlı bir tablo oluşturulmuştur.id olan ilk sütunun bir tamsayı olduğunu ve bu sütunun veri eklenmesi sırasında hiç bir zaman boş olamayacağı kısıtı koyulmuştur.numara alanı ise 20 ASCII karakter genişliğinde bir char olarak tanımlanırken,ad ve soyad alanları da 25 unicode karakter genişliğindeki nvarchar tipleri olarak tanımlanmıştır.

İlişkisel bir veritabanının olmazsa olmazı birincil anahtar ise yukarıdaki tabloda fiziksel olarak bulunmamaktadır.Bu işlem ise basitçe bir sütunun yanına PRIMARY KEY koymaktan geçer.Aşağıda tablonun bu hali Sql ifadesi ile verilmiştir.

CREATE TABLE ogrenci (
id int PRIMARY KEY NOT NULL,
numara char (20) NOT NULL,
ad nvarchar (50),
soyad nvarchar (50)
)

Management Studio ile

Sql ile bir tablo oluşturmak ne kadar basit ise,Ms Management Studio ile bunu yapmak daha da basittir.Aşağıda yukarıdaki tablonun arayüz kullanılarak gerçekleştirilmiş modeli gösterilmektedir.

/Databases/Seçilen bir database/Tables sekmesini sağa tıklayarak New Table'yi seçiniz.Karşınıza çıkan tablo ekranından sütun adı,veri tipi,null olup olmaması gibi tanımlamaları seçiniz.Yukarıdaki tablo başlığına sağ tıklayarak kaydet'e basınız.Tablonuz kullanıma hazır olacaktır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.