www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SYMBOLIC LINKS

Last update: 2/24/2015 10:34:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Symbolic links, Unix ve Windows gibi sistemlerde orjinal dosyalara referans olan sembolik bağlantılar olarak adlandırılır. Bir symbolic link kopya dosya olmayıp yalnızca orjinal dosyaya işaret eden bir bağlantıdır. Sembolik bağlantıların içeriği değiştirildiği zaman, orjinal dosyalar da otomatik olarak değişir. Symbolic link' ler yapı itibari ile Windows' da ki kısayollara(shortcut) benzetilir. Aynı hard link' ler de olduğu gibi işletim sistemi üzerinde tek bir link üzerinden değişiklik yaparak, bağlantılı olan tüm komponentlerin kullandıkları veriler içinde bu değişikliği yansıtmaktır.

Örnek olarak sistem üzerinde 7 versiyona sahip JRE olduğunu düşünelim. Bu JRE' nin Linux üzerinde /usr/java/jre1.7.0/bin/java dosya yolu altında kayıtlı olduğunu varsayalım. Sistem de bu versiyonu kullanan java programları her defasında bu path' e erişerek Javayı kullanır. Ancak güncelleme işlemi olarak, JRE 8 yüklediğimiz durumda, bu path' e erişen her java programı çağrısı da update edilmek zorunda kalacaktır. Bu durumda bir symbolic link tanımlayarak mevcut java çağrıları tek bir yerden sağlanabilir. Ayrıca güncelleme oldukça mevcut linkleri yeni versiyonlar ile güncelleyebiliriz. Örnek yazının sonunda verilmiştir.

Sembolik bağlantılar(symbolic links), aşağıda açıklanan Sabit Bağlantıların(Hard Links) kısıtlı iki özelliğini ortadan kaldırmak için tanımlanmıştır.

Daha öncede açıklandığı gibi, hard link' lerin iki adet kısıtlaması bulunmaktadır.

1. Bir hard link, kendi dosya sistemi dışında bulunan bir dosyaya bağlantı oluşturamaz.
2. Bir hard link, dizinlere(directory) bağlantı oluşturamaz.

Bir sembolik link silindiği zaman, dosyanın kendisi silinmez, yalnızca işaretçisi kaldırılır. Eğer orjinal dosya silinirse, sembolik link işaretçisinin linki kırılır(broker) ve iş göremez duruma gelir. Bu kırık linkler ls komutlarında kırmızı olarak boyanır.

ln Komutu

Unix işletim sisteminde ln -s item link_name ifadesi bir hard link yaratır.

item: file or directory
/usr/java/jre1.7.0/bin/java
/usr/java/jre1.8.0/bin/java

ln -s /usr/java/jre1.8.0/bin/java java_symlink

java_symlink -> /usr/java/jre1.8.0/bin/java

> java_symlink program1
> java_symlink program2

MemberCommentDate:
Fatih KABAKCI
rm veya unlink komutlarini denediniz mi ?
4/9/2020 3:44:00 AM
guest
sembolik link ile oluşturulan dosyaları nasıl sileriz raspberry pi ye opencv kurarken config ve cache gibi silinemez dosyaların sembolik dosyaları oluştrulmuş ta pi

4/6/2020 3:39:00 AM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.