www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

UML VERITABANI MODELLEME

Last update: 10/24/2012 9:52:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımı sırasında kullanılan bir diğer modelleme yöntemlerinden bir tanesi de UML(Unified Modelling Language)'dir.UML yazılım dünyasında çok değişik sektörlerde kullanılan bir tasarım dilidir.Özellikle Nesneye Dayalı Programlama(Object Oriented Programming) felsefesi ile hazırlanacak projelerde verimli bir araç olan UML,veritabanı tasarımları için de etkin gücünü göstermektedir.

UML,mantıksal tasarımda bir veritabanı oluşturmayı,analiz etmeyi ve sentezlemeyi kolay hale getirmektedir.UML ile tasarım yaparken,bir takım varlıklar aynı programcılık sektöründeki sınıflar gibi UML'in başlığını oluşturur.Varlığa ait bir takım nitelik(attiribute) bilgileri ise UML diyagramının gövdesini oluşturmaktadır.Bazen tanımlanan verilerin türleride bu UML içerisinde yazılabilir.Aşağıda başka bir şekli görülmektedir.Bir veritabanı tasarımında UML kullanımını bir senaryo ile anlamaya çalışalım.Örnek olarak bir kütüphanemiz olduğunu ve bu kütüphanede olacak kitapların takip sistemini tasarlayacağımızı düşünelim.Öncelikle Kitap adlı varlığın olacağını ve bunun bir class yapısı olduğu görülmelidir.Akabinde bu class'ın bir takım nitelik bilgileri olacaktır.Kitabın benzersiz bir ID numarası,Iban numarası,adı,yazarı,yayın evi gibi bilgileri bu Kitap class'ının attiribute bilgileridir.Bu senaryo ER Modellemesinde anlatılmıştır.Anlatılan senaryo'ya uygun UML tasarımı aşağıdaki gibi olacaktır.UML veritabanı tasarımlarında da kullanılan etkin bir araçtır.Bu yazıda temel olarak bir veritabanı tasarımı sırasında UML'in nasıl kullanılabileceği açıklanmıştır.Ancak teknik olarak UML çok daha karmaşık yapılar içerir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.