www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

VERI ILETISIMI

Last update: 12/24/2012 4:09:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

İnsanlar arasında olduğu gibi,makineler arasında da bir iletişim mevcuttur.İnsanların birbiriyle konuşarak anlaşırken,makineler ise belirli bir protokol ve kod dizilimleri ile birbirleri ile haberleşmektedir.Veri iletişimi,iki makine arasındaki sayısal bilginin aktarılması ile ilgilidir.

Tasarımcılar,bir bilgisayarın elinde bulundurduğu veriyi başka bir bilgisayara aktaracağı zaman ya elektriksel kabloları kullanır,ya da atmosferdeki RF dalgalarını kullanır.Hangi tür bir transfer yöntemi olursa olsun,veri fiziksel olarak message kavramını alarak ortaya çıkar.Daha sonra bu message,alıcıda anlamlandırılması için sayısala dönüştürülür ve data kavramını alır.

Fizikte iki tip işaret bulunur ve bilgisayarlar iletişim yaparken bu işaretleri iletmektedirler.
  • Analog işaret
  • Sayısal işaret

Analog işaret

Sürekli zamanda belirli aralıklarda değişen veriler analog veriler olarak adlandırılır.Bu veriler analog sistemlerde taşındıkları zaman analog işaretler olarak adlandırılır.İnsanlar konuşurken etrafa analog bir bilgi ortaya çıkarmaktadır.Bu bilgi mikrofon gibi analog cihazlar tarafından işlenerek analog işaretler oluşturulur.

Sayısal işaret

Ayrık zamanda değişen sıralı dizilere sayısal(dijital) veriler adı verilir.Bu veriler dijital sistemlerde taşındıkları zaman sayısal işaret olarak adlandırılırlar.İnsanlar bilgisayar klavyelerini ayrık zamanda kullanmaktadır.

Dijital işaretler bir çok elektronik cihazın dijital iletişim yapması,hatalara karşı dayanıklı olması,kolay multiplexing işlemine tabi tutulması,kodlanabilmesi gibi bir takım avantajlara sahip olduğu gibi,veri iletişiminde analog işaretlere nazaran tercih edilen işaretlerdir.

Veri iletişimi 3 farklı iletişim tipine göre yapılabilir.Bunlar Simplex,Half Duplex ve Full Duplex iletişim tipleridir.

Veri iletişimi,iletişimin yapısına göre paralel ve seri iletişim olmak üzere iki çeşittir.Seri iletişimde kendi içerisinde senkronizasyonun türüne bağlı olarak asenkron ve senkron olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.