www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

YARADILIS DESENLERI(CREATIONAL PATTERNS)

Last update: 10/7/2014 10:52:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Yazılım sistemlerinde kullanılmaya çalışılan tasarım desenleri(design patterns) sınıfların ve nesnelerin oluşumu ile ilgilenen yaradılış desenlerini(creational patterns) bünyesinde bulundurur. Yaradılış kavramı bir nesne ve/veya sınıfın ilk kez oluşturulmasını ihtiva eder. Kimi zaman soyut(abstract) olarak oluşturulan bir takım sınıflar, somut(concrete) örnekleri ile nesneleri yaratır.

Bir yaradılış deseninin temel amacı, nesnelerin üretilmesi kolaylaştırmaktır. Böylece gelecekte program kodunda yapılacak değişikliklerin esnek olması ve program kodunun mantıksal bir çerçevede oluşturulmuş olması sağlanacaktır.

Tasarım Desenleri(Design Patterns) literatüründe en sık kullanılan yaradılış desenleri aşağıda verilmektedir.

Soyut Fabrika(Abstract Factory) tasarım deseni, fiziksel olarak birbirinden farklı ama birlikte çalışabilecek ilişkili nesnelerin ortak bir soyut çatı altından üretilmesini tasarlar.

Fabrika Metot(Factory Method) tasarım deseni, atası aynı olan nesnelerin ortak bir çatı altında üretilmesini tasarlar.

Singleton tasarım deseni, bir sınıftan sadece 1 adet nesne üretilmesi gerektiğinde kullanılır.

Builder tasarım deseni, birden fazla nesneden oluşan karmaşık sınıfların oluşturulmasında kullanılır.

Prototype tasarım deseni, oluşturulacak nesneler şayet zahmetli ve büyük hacimli ise, klonlama yöntemi ile oluşturulur.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.