www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

YAZILIM BAKIMI(SOFTWARE MAINTENANCE)

Last update: 5/1/2015 3:11:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Bir yazılımın bakımı(software maintenance), yazılımın geliştirilmesi tamamlandıktan sonraki süreçte, yazılımın ömrünü sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayan yaklaşımlar bütünüdür. Yazılım bakımı Yazılım Geliştirme Sürecinin(Software Development Process) son parçasını oluşturur. Müşteri gereksinimlerine göre oluşturulan yazılım çıktısı, değişen teknolojik araçlara ve müşteri gereksinimlerine göre sürekli bakımının yapılması, denetlenmesi gerekir. Nasıl bir arabanın yıllık bakımı yapılıyorsa, yazılım ürünün de belirli sürümler dahilinde geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve korunması yapılmalıdır. Bu bağlamda bir yazılımın bakımı aşağıdaki 4 başlıkta toplanmıştır.

Düzeltici Bakım - Corrective Maintanence

Düzeltici bakım(corrective maintenance), yazılımdaki mevcut hataları gidermeye çalışan bir bakım tipidir. Tamamlanan yazılım test ekibi tarafından raporlanan hatalar ile yazılım bozukluklarından(software defect) arındırılmaya çalışılır.

İyileştirici Bakım - Perfective Maintenance

İyileştirici bakım(perfective maintenance), bir yazılımın üzerine değişen veya yeni kullanıcı gereksinimlerine karşılık, ilave yeni özellikler eklenmesiyle yazılımın gelecek yeni versiyonlarının oluşturulması işlemine denir.

Uyarlanabilen Bakım - Adaptable Maintenance

Uyarlanabilen bakım(adaptable maintenance), gelişen ve değişen yazılım ortamı ve donanım ihtiyaçları doğrultusunda bir yazılımın mevcut sistemi ve kendisi üzerinde yapılan değişikler uyum bakımını oluşturur.

Önleyici Bakım - Preventive Maintenance

Önleyici bakım(preventive maintenance), yazılımın tüm problemi ve gereksinimlerine karşılık yapılan işlerden sonra, performansı, verimliliği, güvenliği ve güvenilirliğini devam ettirmek adına yapılan tüm işlemlere verilen addır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.