www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

Database
SQL SERVER SISTEM VERITABANLARI

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server mimarisi,bir sunucu üzerinde çalışırken,kendi içinde ek bir takım veritabanlarına ihtiyaç duyar.Si[..]


SQL SERVER ALLOCATION MAP

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server verileri Disk ve Ram arasında getirip götürürken bir takım optimizasyonlar ve yöntemler kullanmakt[..]


SQL SERVER DISK YONETIM MIMARISI

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server,verileri organize ederken çeşitli semantike dayanan modeller kullanır.Sql Server'in disk yönet[..]


DDL(DATA DEFINITION LANGUAGE)

Yazan:Fatih KABAKCI

T-SQL(Transact SQL)'in alt birimlerinden bir tanesi Data Definition Language(Veri Tanımlama Dili)'dir[..]


DML(DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Yazan:Fatih KABAKCI

T-SQL(Transact SQL)'in alt birimlerinden bir tanesi Data Manipulation Language(Veri İşleme Dili)'dir.[..]


DCL(DATA CONTROL LANGUAGE)

Yazan:Fatih KABAKCI

T-SQL(Transact SQL)'in alt birimlerinden bir tanesi Data Control Language(Veri Kontrol Dili)'dir.Bir [..]


SQL(STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql(Structured Query Language-Yapısal Sorgu Dili) ilk olarak 1970'lerin başlarında Donald D.Chamberlin ve[..]


ORM(OBJECT ROLE MODELLING)

Yazan:Fatih KABAKCI

ORM(Object Role Modelling) veritabanı tasarımında,genellikle MSF(Microsoft Solutions Framework) yapısı altınd[..]


ER(ENTITY RELATIONSHIP MODEL)

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımında en sık kullanılan tekniklerden bir tanesi olan ER(Entity Relationship) modeli,ilişkise[..]


UML VERITABANI MODELLEME

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımı sırasında kullanılan bir diğer modelleme yöntemlerinden bir tanesi de UML(Unified Modelli[..]


VERITABANI NORMALIZASYONU

Yazan:Fatih KABAKCI

Normalizasyon veritabanı tasarımında en önemli parametrelerden bir tanesidir.Oluşturulacak veritabanını doğru[..]


BIRINCI NORMAL FORM(FIRST NORMAL FORM)

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımında önemli bir parametre olan normalizasyon Edgar F.Codd'un ilişkisel veritabanında or[..]


IKINCI NORMAL FORM(SECOND NORMAL FORM)

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımında önemli bir parametre olan normalizasyon Edgar F.Codd'un ilişkisel veritabanında or[..]


UCUNCU NORMAL FORM(THIRD NORMAL FORM)

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımında önemli bir parametre olan normalizasyon Edgar F.Codd'un ilişkisel veritabanında or[..]


VERITABANI TASARIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Yazılım projelerinin bir çoğunda, iş veritabanını dizayn etmekle başlamaktadır.Bir proje ister web, ister ser[..]


SQL SERVER DOSYA SISTEMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server veritabanlarını ve içerisindeki nesne ve verileri saklarken bir dosya sistemi kullanır.Verileri he[..]


SQL SERVER CREATE DATABASE

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql veritabanı oluşturması için basit bir söz dizimi içerir.Sql Server,Sql dilini kullandığı için aynı mantık[..]


SQL SERVER CREATE LOGIN

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanları tasarlanırken kimi zaman ileride bu veritabanlarının kimlerin kullanacağı da düşünülmektedir.Öz[..]


SQL SERVER CREATE USER

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server daha önceden tanımlanmış veya var olan bir login için user(kullanıcı) oluşturmaya izin vermektedir[..]


SQL SERVER SHRINKING

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server içerisinde oluşturulan veritabanları ve dosyalar kimi zaman shrink işlemine tabi tutulur.Bir verit[..]


SQL SERVER DROP DATABASE

Yazan:Fatih KABAKCI

Bir veritabanı elbette Sql ile silinebilir.Kullanılmayan veya eski sürüme sahip bazı veritabanları sahip oldu[..]


SQL SERVER VERI TIPLERI

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server,verileri çeşitli türleri ile saklamak için,veritabanı programcılarına ve kullanıcılarına çeşitli v[..]


SQL SERVER CREATE TABLE

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql asıl verilerin kaydedildiği tabloları oluşturmak için basit söz dizimi içermektedir.Sql Server veritabanı[..]


SQL SERVER DROP TABLE

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server bir veritabanı içerisinden tablo silmek için 2 yöntem sunmaktadır.Ms Management Studio ve T-Sql.He[..]


SQL SERVER GECICI(TEMPORARY) TABLOLAR

Yazan:Fatih KABAKCI

Bazen tasarladığınız tabloların dışında,bir takım hesaplamaları,oturum boyunca saklanmaya ihtiyaç duyulan ver[..]


SQL SERVER CONSTRAINTS

Yazan:Fatih KABAKCI

Bir veritabanı içerisine eklenen,düzenlenen ve yönetilen verileri tutarlı bir durumda saklamak önemlidir.Sql [..]


SQL SERVER CREATE DEFAULT

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server veri bütünlüğü konusunda programatik bir öğe olan Default yapısını sunmaktadır.Default,bir veritab[..]


SQL SERVER CREATE RULE

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server veri bütünlüğünü sağlamak için rule kavramını geliştirmiştir.Öyle ki,bir rule bir tablodaki belirl[..]


VERI BUTUNLUGU(DATA INTEGRITY)

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanları bilişimin,bilgisayarların ve bir çok uygulama sunucularının kullandığı yapılardır.Veritabanları[..]


SQL SERVER CASCADING

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server veri bütünlüğü konusunda destek sağlamak için cascading data integrity kavramınıda kullanıcılarına[..]


SQL SERVER BACKUP DATABASE

Yazan:Fatih KABAKCI

Günümüzde teknolojinin her alanında varlığını 7/24 sürdüren veritabanlarını koruma altına almak önemlidi[..]SQL SERVER RESTORE DATABASE

Yazan:Fatih KABAKCI

Yedeği alınan bir veritabanını tekrardan hizmete sunmak için Sql Server çok basit bir yöntem sunmaktadır.Bu s[..]The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.