www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

Network
OTURUM BASLATMA PROTOKOLU

Yazan:Fatih KABAKCI

SIP(Session Initiation Protocol-Oturum Baslatma Protokolu) HTTP ve SMTP protokolleri gibi,client-server orta[..]


YEREL ALAN AGLARI(LOCAL AREA NETWORKS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Yerel Alan Ağı(Local Area Network) bina, şirket, kampüs gibi sınırlı alanlar içerisinde kullanılan, uzaklı[..]ORTAK YOL BAGLANTISI(BUS TOPOLOGY)

Yazan:Fatih KABAKCI

Ortak yol bağlantısında çift yönlü veri transferi yapan tek bir iletim ortamı bulunur.Bilgisayarlar ardışık o[..]


HALKA BAGLANTISI(RING TOPOLOGY)

Yazan:Fatih KABAKCI

Yerel Alan Ağları için kullanılan bağlantı türlerinden bir tanesi olan halka bağlantı,daha çok noktadan nokta[..]


YILDIZ BAGLANTISI(STAR TOPOLOGY)

Yazan:Fatih KABAKCI

Yerel Alan Ağlarında kullanılan bir diğer fiziksel bağlantı yöntemi de yıldız bağlantısıdır.Bu bağlantı model[..]


KENTSEL ALAN AGLARI(METROPOLITAN AREA NETWORKS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Kentsel Alan Ağları(Metropolitan Area Networks), yerel alan ağlarının şehir çapındaki daha kapsamlı haller[..]GENIS ALAN AGLARI(WIDE AREA NETWORKS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Geniş alan ağları, yerel alan ağlarının ülke veya kıta çapındaki daha gelişmiş hallerine verilen isimdir. Gen[..]


KABLOSUZ AGLAR(WIRELESS NETWORKS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Kablosuz ağlar,iletim alanında herhangi bir bağlantı kablosu olmadan yapılan iletişimlere denilen ağlardır.Bi[..]


BILGISAYAR AGLARI(COMPUTER NETWORKS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Bilgisayar Bilimlerinde önemli bir yer edinen bilgisayar ağları(computer networks),adından da anlaşıldığı üze[..]


INTERNETWORKS

Yazan:Fatih KABAKCI

Farklı bilgisayar ağlarının birbirleriyle gateways denilen aygıtlarla iletişim kurma modeline literatürde int[..]


CSMA CD YONTEMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Bilgisayar ağlarında,ortama erişerek veri göndermek isteyen bilgisayarlar için kullanılan bir takım erişim yö[..]


NETWORK KATMAN MODELI

Yazan:Fatih KABAKCI

Bilgisayar ağlarında önemli bir yer edinen katmanlar(layers),network tasarımındaki karmaşıklığı azaltmak adın[..]


CIRCUIT SWITCHING NETWORKS

Yazan:Fatih KABAKCI

Katmanlı bir ağ modelinde,her katman bir üst katmana serviste bulunur.Bu servis türünden bir tanesi bağlantı [..]


STORE And FORWARD YONTEMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Ağ topolojisinde önemli bir yer edinen yönlendiriciler(router) ağ trafiğini yöneten en önemli araçlardan bir [..]


PACKET SWITCHING NETWORKS

Yazan:Fatih KABAKCI

Katmanlı bir ağ modelinde,her katman bir üst katmana serviste bulunur.Bu servis türünden bir tanesi bağlantı [..]


VIRTUAL CIRCUIT

Yazan:Fatih KABAKCI

Katmanlar arasında haberleşme için kullanılan servislerin yanı sıra,sanal devre adında bazı servisler kullanı[..]


QOS(QUALITY OF SERVICE)

Yazan:Fatih KABAKCI

ITU(International Telecommunication Union) tarafından 1994 yılında tanımlanan Qos(Quality Of Service) veri il[..]


SERVICE PRIMITIVES

Yazan:Fatih KABAKCI

Network topolojisi içerisinde haberleşen katmanlar bir takım kurallar içerisinde veri alış verişi yapmaktadır[..]


ACIK SISTEMLER(OPEN SYSTEMS)

Yazan:Fatih KABAKCI

İletişim ağları bir çok uç birimin birbirleri ile haberleşme ve iletişim kurma gereksinimleri karşısında geli[..]


OSI(OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

Yazan:Fatih KABAKCI

OSI(Open System Interconnection,Açık Sistemler Arabağlantısı) farklı türden bilgisayarların fiziksel bir orta[..]


TCP IP MODELI

Yazan:Fatih KABAKCI

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),ilk olarak 1970 yılında ARPA(Advance Research Project[..]


VERI ILETISIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

İnsanlar arasında olduğu gibi,makineler arasında da bir iletişim mevcuttur.İnsanların birbiriyle konuşarak[..]PARALEL ILETISIM

Yazan:Fatih KABAKCI

Paralel iletişim n adet bitin n farklı kanaldan iletildiği bir iletişim türüdür.Bu iletişim türüne en basit örn[..]


SERI ILETISIM

Yazan:Fatih KABAKCI

Seri iletişim ise,yalnızca tek kanaldan karakterlerin sıra ile iletildiği iletişim türüdür.Seri iletişim daha y[..]


SIMPLEX

Yazan:Fatih KABAKCI

Veri iletim tiplerinden bir tanesi olan Simplex(Tek yönlü iletişim) iki ya da daha fazla makine arasında ilet[..]


HALF DUPLEX

Yazan:Fatih KABAKCI

Veri iletim tiplerinden bir tanesi olan Half duplex iki ya da daha fazla makine arasında iletişimin bir den f[..]


FULL DUPLEX

Yazan:Fatih KABAKCI

Veri iletim tiplerinden bir tanesi olan Full duplex(Çift yönlü iletişim) iki ya da daha fazla makine arasında[..]


ILETISIM PROBLEMLERI

Yazan:Fatih KABAKCI

Veri iletişimi sırasında bir takım istenmeyen etkilerin olması kaçınılmaz olmaktadır.Bazen sistem dahili özel[..]


SHANNON KANAL KAPASITESI(CHANNEL CAPASITY)

Yazan:Fatih KABAKCI

Kanal kapasitesi,bir iletişim kanalının kabul edilebilir hata olasılığı içerisinde gönderebileceği,iletebilec[..]


DOMAIN NAME SYSTEM(DNS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Kısaca DNS olarak bilinen Alan Adı Sistemi (Domain Name System), Internet üzerindeki her bir alan adını([..]NFC(YAKIN ALAN ILETISIMI)

Yazan:Fatih KABAKCI

Kısaca NFC(Near Field Communication) olarak anılan, Yakın Alan Teknolojisi akıllı telefonlar ve tabletler [..]NFC HIZLI BAKIS

Yazan:Fatıh KABAKCI

Bu bölümde NFC teknolojisi araştırmalarında öğrencilerden ve araştırmacılardan en sık gelen sorular cevaplandır[..]


WHOIS PROTOKOLU

Yazan:Fatih KABAKCI

Internet sunucularından olan web sunucuları istemcilere hizmet verirken, gerçek sayısal değerler olan IP a[..]YAYIN AGLARI(BROADCAST NETWORKS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Yayın Ağları(Broadcast Networks), bir bilgisayarın kendisi ile aynı ağ üzerinde bulunan diğer tüm bilgisay[..]NOKTADAN NOKTAYA AGLAR(PPP NETWORKS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Noktadan Noktaya Ağlar(PPP - Point To Point Networks) farklı fiziksel ağlarda bulunan bilgisayarların araları[..]


CORBA(ORTAK NESNE ISTEK ARACISI MIMARISI)

Yazan:Fatih KABAKCI

Bu yazının amacı CORBA standardını açıklamaktır. Yazının içerisinde CORBA standardı ile ilgili olan ORB, IDL[..]
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.